Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM/Katalys

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van Katalys (tot september 2023: KNHM foundation) om mensen… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor… Verder lezen

KNHM Participaties

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na de oorlog zelf nog te druk met wederopbouw en herstel. Maar vanaf 1949 begon de Nederlandse overheid een rol te spelen in dit programma en in 1952 volgde de Heidemij ook. Er werd in dit jaar een statutenwijziging goedgekeurd die het mogelijk maakte werkzaamheden in het buitenland te gaan verrichten. Hierbij werd met name gedacht aan de ontwikkelingslanden. ‘Het lag geheel in de lijn van de doelstellingen der maatschappij om aan dit werk in de ontwikkelingslanden te gaan deelnemen toen het Westen zich bewust werd van het feit, dat het hier een verantwoordelijkheid heeft’, aldus J.A. Eshuis, schrijver van ‘Vijfenzeventigjaar Nederlandsche Heidemaatschappij’ (in Driekwart eeuw plattelandsgroei, 1963). Het idee was dat de bestaande armoede opgeheven kon worden door de overdracht van kapitaal en moderne technieken. Zie ook: Heidemij actief in ontwikkelingslanden.

In samenwerking met de Verenigde Naties stedenorganisatie UN-Habitat richtte Arcadis het Shelterprogramma op. Arcadis geeft geen geld, maar zet experts in om problemen op te lossen voor onderwerpen die UN-Habitat kiest. Zo helpt Arcadis mee om de condities te verbeteren van de kwetsbare regio’s in de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×