Doelstelling

Stichting Cultureel Erfgoed Heidemij/Arcadis heeft tot doel het het behoud van het historisch erfgoed van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en haar rechtsopvolgers, in fysieke en/of elektronische vorm, in eigen beheer of beheerd door derden (archiefinstanties).

Rechtsopvolgers

In 1972 is de toenmalige vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) gesplitst in een commercieel en ideëel deel. Het commerciële deel ging verder onder de naam Heidemij, sinds 1997 Arcadis. Het ideële deel bleef de naam KNHM hanteren, later werd dit KNHM foundation en sinds september 2023 Katalys. De Stichting Cultureel Erfgoed Heidemij/Arcadis beheert niet alleen het erfgoed van wat nu Arcadis is, maar ook het erfgoed van Katalys.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie medewerkers van Arcadis en Katalys en een vertegenwoordiger van de Vereniging Gepensioneerden Arcadis (VGA):

  • Rob Snijders (Arcadis Nederland B.V.) – voorzitter
  • Jurgen Pullens (Arcadis N.V.) – penningmeester
  • Jitske Tiemersma (Katalys)
  • Sjef Langewouters (Vereniging Gepensioneerden Arcadis) – secretaris

Het bestuur wordt bijgestaan door een werkgroep van gedreven medewerkers van Arcadis en Katalys, die op hun beurt ondersteund worden door vrijwillgers van de VGA. Samen zorgen zij ervoor dat het initiatief tot behoud van het erfgoed, in het verleden geïnitieerd door enthousiaste gepensioneerden, wordt voortgezet en steeds nieuwe impulsen krijgt. De Stichting wordt gefinancierd vanuit jaarlijkse bijdragen van Arcadis en Katalys.

 

Hoofdkantoor Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem (april 1963)

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×