Dat Arcadis anno 2024 een wereldspeler is, is niet vanzelfsprekend. Het is het gevolg van een jarenlang proces beginnend in de jaren ’90, dat de Heidemij veranderde in het wereldwijd opererende en beursgenoteerde bedrijf Arcadis, onder andere dankzij de overname van Geraghty & Miller (1993). In de jaren erna volgen nog talloze acquisities met als laatste de overname van DPS Group en IBI in 2022.

Geraghty & Miller

Geraghty & Miller, opgericht in 1957, was een Amerikaans adviesbureau voor bodem- en grondwaterprojecten. Het bedrijf richtte zich in de jaren ’60 op het aanboren van grondwatervoorraden in de droge gebieden van de Verenigde Staten. De reputatie van het bedrijf werd gevestigd in de jaren ’70, toen Geraghty & Miller het Amerikaanse Congres adviseerde over de milieueffecten van vuilstortplaatsen op het grondwater. Het bedrijf verlegde daarmee de focus naar de groeiende milieumarkt. Dit bleek een succesvolle strategie en vanaf 1988 behaalde het bedrijf een notering aan de Amerikaanse effectenbeurs Nasdaq.

Overname door Heidemij

Begin jaren ’90 wilde Geraghty & Miller de enigzins afnemende groei compenseren met een internationaliseringsstrategie. Volgens deze strategeie moest het bedrijf worden geïntegreerd in een groter geheel. De Heidemij, op dat moment uitsluitend gericht op de Europese markt, werd benaderd voor een joint venture. De onderhandelingen begonnen begin 1993 en die leidden uiteindelijk tot de overname van Geraghty & Miller in december van datzelfde jaar.

Interessant genoeg paste de overname van een Amerikaans bedrijf eigenlijk niet binnen de toenmalige strategie van de Heidemij. Harrie Noy, destijds Heidemij-topman, vertelde dat het de bedoeling was dat de Heidemij de Europese tak zou uitbreiden en bestendigen. Noy: “Zij[Geraghty & Miller] beschouwden ons als een milieubedrijf en wilden met ons in zee. Hun voorkeur ging uit naar een joint venture, maar wij hebben het bedrijf uiteindelijk overgenomen. Die kans deed zich nu eenmaal voor. In één klap waren we daarmee genoteerd aan de NASDAQ, nog voordat we beursgenoteerd waren in Nederland. […] Onze strategie was gericht op Europa. Maar deze kans kwam op ons pad.”

Met deze overname had de Heidemij in één klap een voet aan de grond in de Verenigde Staten. Het bedrijf kreeg daarbij een notering op de New Yorkse Nasdaq. Een notering op de Amsterdamse AEX volgde snel. De Heidemij kon nu rekenen op de expertise van de milieutechnici van Geraghty & Miller en de gezamenlijke positie op de Amerikaanse markt wordt langzaam maar zeker uitgebouwd.

Bron: Trouw, 7 december 1993, via www.delpher.nl.

Arcadis

Na en mede door de overname van Geraghty & Miller veranderde de Heidemij van een Nederlands ingenieursbureau in een multinational met aandeelhouders. Aan de top veranderde ook het één en ander. Zo treedt in 1994, in het eerste jaar na de overname, de Amerikaan David Miller toe tot de Raad van Bestuur.

Bron: H. Glaudemans & H. Noy (2015) Enkele reis Arcadië: de metamorfose van Heidemij naar Arcadis, 1972-2014.

 

Het verhaal wil dat de Amerikanen de naam ‘Heidemij’ maar lastig konden uitspreken en daarom een naamsverandering van Heidemij bedongen om te kunnen opereren als een internationaal bedrijf. In het najaar van 1997 wordt de nieuwe naam ‘Arcadis’ gepresenteerd. In dezelfde periode wordt het logo van het bedrijf veranderd. Na een uitvoerige discussie kiest de Arcadis-top voor het logo van de vuursalamander. Dit amfibie, dat staat voor metamorfose en regeneratie en dat bovendien gevoelig is voor zijn leefomgeving, past uitstekend bij de activiteiten van Arcadis.

Bron: H. Glaudemans & H. Noy (2015) Enkele reis Arcadië: de metamorfose van Heidemij naar Arcadis, 1972-2014.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×