Welkom bij de Stichting Cultureel Erfgoed Heidemij/Arcadis!

In 1888 werd de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) opgericht voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren van werkgelegenheid. Ook toen al was een belangrijk speerpunt het verbeteren van de leefomgeving, zoals dat nu nog het geval is. Als je door Nederland reist zie je overal het erfgoed van de KNHM en haar rechtsopvolgers Heidemij/Arcadis/Katalys om je heen. Ons cultureel erfgoed is daarom niet alleen van waarde voor (oud-)Arcadianen, maar ook voor vele lokale gemeenschappen. Over de rechtsopvolgers van de KNHM lees je hier meer.

Op onze website kun je een deel van het historische archief van KNHM/Heidemij/Arcadis/Katalys daterend van 1888 tot heden bekijken. Denk aan tijdschriften, jubileumuitgaven, personeelsperiodieken, jaarverslagen, brochures en video-/audiomateriaal. Daarnaast verwijzen we op onze website naar enkele externe instanties waar ook historisch archief van de KNHM/Heidemij/Arcadis/Katalys bewaard wordt, zoals ons fotoarchief bij het Nationaal Archief. Ook belichten we belangrijke gebeurtenissen uit het verleden van de KNHM/Heidemij/Arcadis/Katalys in een historische canon en een aantal icoonprojecten. Een oude film van circa een uur uit 1934 over de eerste decennia van de Heidemij vindt je hier.
Heb je een tip voor ons of heb je zelf zaken die tot het erfgoed van de KNHM/Heidemij/Arcadis/Katalys gerekend kunnen worden, laat het ons weten! Onder Contact vind je onze gegevens. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat deze waardevolle zaken niet voor het nageslacht verloren gaan.