Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM/Katalys

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van Katalys (tot september 2023: KNHM foundation) om mensen… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor… Verder lezen

KNHM Participaties

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in de eerste statuten van de Heidemaatschappij stonden geformuleerd. In het voorjaar van 1889 zag dan ook de eerste aflevering van ‘Het Tijdschrift’ het licht. De eerste vijftig tot zestig jaar van het bestaan had het blad een sterk wetenschappelijk karakter, met onderwerpen op het gebied van de techniek van land- en bosbouw. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het karakter van het blad. Het begon meer aan te sluiten bij de gemêleerde lezerskring. Het Tijdschrift werd steeds meer een platform voor discussie en meningsvorming. Vanaf 1985 werd het Tijdschrift omgedoopt tot Heidemijtijdschrift en vanaf 1998 tot Tijdschrift voor de Leefomgeving. Het blad wordt nog steeds twee keer per jaar uitgegeven door de KNHM onder de naam Werkplaats (van de Leefomgeving). Voor meer info: Werkplaats.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×