Het Tijdschrift

‘Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de belangen van ontginning en houtteelt’ was één van de doelstellingen die in… Verder lezen

Oprichting Staatsbosbeheer

Heidemij had een flink aandeel in de oprichting van Staatsbosbeheer. De eerste inspecteur van de Staatsbossen en ontginningen werd… Verder lezen
Goffertpark werkverschaffing

Werkverschaffing in crisisjaren

Een diepe economische crisis domineerde de jaren dertig van de vorige eeuw. Geldontwaarding en een torenhoge werkloosheid waren het gevolg. Verder lezen

Internationale Ontwikkelingshulp

Na de Tweede Wereldoorlog kwam internationale ontwikkelingshulp op gang door de Verenigde Naties. Nederland was in de eerste jaren na… Verder lezen

Arcadis en KNHM/Katalys

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind… Verder lezen

Kern met Pit

Kern met Pit is een initiatief van Katalys (tot september 2023: KNHM foundation) om mensen… Verder lezen

Stichting Lovinklaan

Bij de doorstart van de Heidemij in 1982 werd de Stichting Lovinklaan opgericht met een dubbele verantwoordelijkheid… Verder lezen

Artcadia

In 2008 startte Arcadis met het programma ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor… Verder lezen

KNHM Participaties

Sinds haar oprichting in 2014 investeerde KNHM Participaties in ruim dertig bewonersbedrijven. KNHM Participaties is de lange-termijn partner voor ondernemende… Verder lezen

Statushouders

Arcadis doet actief mee aan de Toekomst Academie van New Dutch Connections om… Verder lezen

In 1972 werd NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging KNHM (inmiddels Koninklijk) als enige aandeelhouder. Eind jaren zeventig kwam het bedrijf in problemen door verkeerde beleggingen in vastgoed. Op 17 augustus 1982 kwam de klap: slechts een sterfhuisconstructie kon een deel van het bedrijf redden, met name de onderdelen die zich met de kernactiviteiten bezig hielden. De aandelen van KNHM waren in een keer waardeloos geworden. Het heeft tot 1988 geduurd alvorens men tot een nieuwe overeenkomst kwam, waarbij de KNHM een vereniging bleef met provinciale afdelingen. De KNHM gaf in de uitvoering van haar doelstelling in belangrijke mate vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ‘Heidemij’. Eind 2020 werd de rechtsvorm van de KNHM veranderd van vereniging in stichting: KNHM foundation. Per september 2023 werd KNHM foundation Katalys.

Anno 2023

Tegenwoordig functioneert Katalys als een onafhankelijke stichting met een ideële doelstelling: te weten het versterken van plannen van mensen voor hun eigen omgeving. Samen met hen draagt Katalys hiermee bij aan krachtige buurten en dorpen in heel Nederland. Waar nodig doen we dat met expertise van Arcadis, via het gezamenlijke programma in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De provinciale afdelingen zijn provinciale teams geworden van gedreven en deskundige vrijwilligers die hun kennis, tijd en netwerk inzetten voor vragen vanuit bewonersinitiatieven. Diverse medewerkers en gepensioneerden van Arcadis zijn vrijwilliger.

Een mooi voorbeeld is de verbouwing van het dorpshuis Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. Het dorpshuis is gevestigd in een oud schoolgebouw en voldeed niet meer aan de wensen van verenigingen die gebruik maken van het pand. Uit de huis-aan-huis enquête die het dorpshuisbestuur deed, kwam naar voren dat de circa 800 inwoners bereid waren de schouders er onder te zetten en het dorpshuis een nieuw leven te geven. Katalys heeft het dorpshuisbestuur ondersteund bij het structureren van het proces en met expertise van Arcadis werden plannen ontwikkeld. Via het netwerk van Katalys werden tenslotte de nodige fondsen benaderd. Het dorpshuis is opgeknapt en is weer klaar voor de toekomst. Dit soort voorzieningen spelen een belangrijke rol bij de ontmoeting tussen mensen en het creëren van sterke gemeenschappen.

Voor meer informatie over de historie van Katalys: Katalys toe en nu en Katalys/KNHM 110 jaar.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×