Gifschandaal Lekkerkerk

Begin jaren zeventig startte de bouw van woonwijk Lekkerkerk-West. Bij het bouwrijp maken van het veenweidegebied werden de sloten tussen… Verder lezen

Methode Mosman

Na de bodemsanering in Lekkerkerk groeide de maatschappelijke aandacht voor bodembescherming en -sanering en versnelde de invoering… Verder lezen

GRIP-methode

Heidemij/Arcadis kreeg in de jaren negentig voet aan wal in de Verenigde Staten door de overname van het Amerikaanse milieubedrijf… Verder lezen

Waterveiligheid Rivierengebied

Bij de oplevering van de Deltawerken voldeden veel kilometers binnenlandse dijken niet aan de nieuwe normen. Dit leidde tot verbeteringswerkzaamheden,… Verder lezen

A2 Maastricht-Oost

De A2 in Maastricht-Oost zorgde lange tijd voor een tweedeling van de stad die grote leefbaarheids- en gezondheidsvraagstukken tot gevolg… Verder lezen

Ontmanteling NAM-locaties

Tien jaar na de zware aardbeving bij Huizinge besliste de regering om te… Verder lezen

Bij de oplevering van de Deltawerken voldeden veel kilometers binnenlandse dijken niet aan de nieuwe normen. Dit leidde tot verbeteringswerkzaamheden, waarbij ook aandacht was voor landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Voor een goede beoordeling was gedegen onderzoek nodig. Als gevolg hiervan werden dijkversterkingen onderworpen aan een langdurige verkenning, met aanzienlijke vertragingen tot gevolg.

In 1993 en1995 waren er zeer hoge waterstanden in de rivieren en besloot de regering 250.000 mensen te evacueren en dijkversterkingen met spoed aan te pakken onder de noodwet ‘Deltaplan Grote Rivieren’. De Heidemij haalde 90 procent van de opdrachten binnen voor het maken van plannen, berekeningen en bestekken. In 2000 kreeg Arcadis van de provincie Zuid-Holland de opdracht voor het dijktraject Hagestein – Nieuwpoort, waarbij aandacht werd besteed aan de waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie bij dijkversterkingen.
Versterking van dijken vereist soms innovatieve oplossingen voor het beheersen van de waterdruk, zoals de ontlastingsbronnen bij Jaarsveld en Opijnen en opblaasbare barrières zoals de Balgstuw bij Kampen. Andere voorbeelden zijn de oplossingen in stedelijke gebieden, waarbij combinaties met andere functies werden ontworpen, zoals keerwanden met gevels van huizen als waterkering en afsluitbare keerdeuren op historische locaties, zoals de historische Beermuur in Wijk bij Duurstede.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×