Stoomploeg

De Heidemij verrichtte pionierswerk bij… Verder lezen

Ponskaarten

De salarisadministratie op kantoor groeide… Verder lezen

Bulldozers en draglines

De mechanisatie van het werk stagneerde in de crisisjaren, toen het handwerk juist weer werd ingezet om de economie draaiende… Verder lezen

De eerste computer

De salarisadministratie van de Heidemij werd een enorme klus en vond op 110 verschillende kantoren plaats. Om dit probleem op… Verder lezen
Innovatie en automatisering

Zand-cementstabilisatie ’trein’

De Heidemij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van technieken en werktuigen voor het verbeteren van wegen. De mechanisatie van… Verder lezen

Van analoog naar digitaal tekenen

Vanaf midden jaren tachtig tot eind jaren negentig vond binnen Arcadis de zogenoemde CAD-revolutie plaats. Dit acroniem staat voor computer-aided… Verder lezen

Digitalisering in data-inwinning

De afdeling ‘Heidemij Landmeten’ werd in de jaren vijftig opgericht voor de planvorming en realisatie van landinrichtingsprojecten. Geleidelijk werden steeds… Verder lezen

Digitale kaart en digitaal beheer

Met de introductie van de CAD-systemen ontstond er eind jaren tachtig ook steeds meer behoefte aan digitale kaartinformatie. Er was… Verder lezen

Digitaal modelleren: BIM

Rond 2000 introduceerde Autodesk nieuwe software genaamd Revit, waarmee voor het eerst een gebouw in 3D gemodelleerd kon worden. Dit… Verder lezen

Digital twins als levende objecten

Een van de stappen die Arcadis sinds 2018 nam om de digitale leiderschapsambitie vorm te geven, is het pionieren met… Verder lezen

Innovatieve ontwerpmethodes

Arcadis vestigde zich door de jaren heen als een absolute koploper op het gebied van Model Based System Engineering (MBSE)… Verder lezen

De mechanisatie van het werk stagneerde in de crisisjaren, toen het handwerk juist weer werd ingezet om de economie draaiende te houden. Na de Tweede Wereldoorlog, en met name na de ramp in Zeeland in 1953, ging de cultuurtechniek in hoog tempo over op mechanisatie. De traditionele ploeg werd verwisseld door de trekker, terwijl het handmatig graven plaatsmaakte voor baggerwerk met de dragline. Bovendien kon de bulldozer alle zware werkzaamheden doen die voorheen met kruiwagens werden uitgevoerd.

In 1954 begon de grootschalige ruilverkaveling in Vriezenveen in de provincie Overijssel. Op 14 juni 1955 gaf de minister van Landbouw en Visserij officieel het startsein voor de werkzaamheden. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ruilverkaveling. Dankzij de draglines en bulldozers konden de grote diepploegen het werk goed doen, waarbij de versnipperde en inefficiënte landbouwpercelen plaatsmaakten voor blokken en vierkante percelen. Deze nieuwe percelen waren goed bereikbaar via moderne wegen met een totale lengte van ruim tachtig kilometer. Nieuwe of verbeterde sloten in het gebied zorgden voor een goede afwatering. De totale verkavelde oppervlakte bedroeg zo’n 4.400 hectare. Voor meer informatie: Ruilverkaveling Vriezenveen.

 

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×